Mindfulness@work

Mindfulness@work

 

Meer info

Mindfulness@work wordt, samen met een aantal andere arbeidsgerelateerde activiteiten vorm gegeven onder de naam "Zijstroom". Ik verwijs hiervoor graag naar de website www.zijstroom.nl

 

Meer info volgt zodra de programma's (korte kennismaking, tweedaagse-, vierdaagse- en de achtdaagsetraining) uitgeschreven zijn.