Waarom mindfulness

Waarom mindfulness

 

Mindfulness werkt stressreducerend

Het leven is niet zonder stress. Deadlines op het werk, kinderen die verzorgd moeten worden, werk wat we ’s avonds doen, een druk sociaal leven, studeren voor onze volgende baan, zorgen over de toekomst, we zijn (chronisch) ziek of iemand die ons dierbaar is ziek. En als we dan al eens een keer niet geprikkeld worden door zaken buiten ons, dan zetten we de radio aan op weg naar het werk of bellen we vast iemand op omdat het te stil is. Stress dus!
We zijn voortdurend bezig, voortdurend actief. We zijn lichamelijk, geestelijk en emotioneel actief. We stellen ons voortdurend bloot aan diverse prikkels. We zijn slaaf geworden aan wat we in Mindfulness noemen de Doe-modus.
Mindfulness werkt stressreducerend, het helpt ons uit de Doe-modus te stappen.

 

Stilstaan in het moment - rust

Mindfulness leert ons om stil te staan bij het moment, bij de ervaring van het nu. In Mindfulness leren we dat we zelf kunnen kiezen hoe we ons wensen te voelen. We leren om vanaf een afstand naar onze gevoelens en ervaringen te kijken; om toeschouwer te zijn in plaats van deelnemer.
Mindfulness leert ons om in de Zijn-modus te zijn, om een scheiding te maken tussen wat we voelen/denken en wat er feitelijk is, hierdoor ontstaat er rust.

 

Mindfulness helpt om anders te gaan reageren op lichamelijke en emontionel pijn

Ervaringen van mensen die deelgenomen hebben aan Mindfulness toont aan dat zij veel beter met lichamelijke (chronische) en emotionele pijn om kunnen gaan. Dit is bevestigd door vele onderzoeken bij deelnemers. Veel mensen met bijvoorbeeld lage rugklachten of migraine hebben leren leven met hun pijn en veel mensen zijn pijnvrij geworden.
Deelnemers leerden om traumatische emotionele ervaringen los te koppelen van de pijnbeleving waardoor de ervaren situatie in de juiste context geplaatst werd, waardoor afstand genomen kon worden van verdriet, woede en andere emoties.
Mindfulness geeft ons de kans om ons te ontkoppelen van onze pijn.

 

Leven zonder te oordelen

We oordelen voortdurend, over onszelf, de situatie waarin we ons bevinden, de anderen of over de wereld. Deze oordelen helpen ons meestal van de regen in de drup. Veel pijn en stress wordt veroorzaakt door de oordelen die we hebben. Zij zorgen ervoor dat we voortdurend actief zijn in onze geest, elke ervaring wordt meteen gespiegeld en gewogen aan het oordeel.
Door te leven in het nu en de ervaring in de juiste context te plaatsen gaan we
onnodige pijn vermijden.
Mindfulness leert ons om te kijken en te ervaren zonder te oordelen.