Dankbetuiging

Op deze pagina een woord van dank met betrekking tot de plaats van yoga en mindfulness in mijn leven.

Als eerste dank ik mijn gezin (Cathrien voorop) welke mij altijd gesteund heeft in de moeizame zoektocht naar rust en vrede in mijzelf. Ik dank ze bijzonder voor het geduld wat ze hebben opgebracht bij mijn pogingen de vaardigden te leren. Op dit moment ben ik blij dat ik mijn lessen kan oefenen bij hen en opbouwende feedback krijg.

Verder dank ik de trainers/opleiders die mij het nodige leerden (en hopelijk nog gaan leren) om meer yoga en mindful in het leven te staan. Speciaal wil ik Tara Visser danken voor haar deskundige en inspirerende manier van yoga doceren. Weet dat ik nog een hele lange weg te gaan heb!

Vooraleerst dank ik natuurlijk het leven zelf wat mij de mogelijkheid biedt te doen wat er te doen valt.